Petrol ve Stoklama Tank Ctp Polyester Kaplama ve izolasyon

Petrol ve Stoklama Tank Ctp Kaplama

Petrol ve Stoklama Tank Ctp Kaplama Asit depolama ve stoklama tank kaplama çalışmaları; Kimyasal işleyiş ürünleri tehlikeli ve az tehlikeli sıvıların barındırıldığı özel tank sınıfındadır. Asit tank’larının kaplama işlemleri güvenli ve sağlam meteryallerden yapılması gereklidir. Ctp kaplama ile asit dayanımı istenilen tank, kazan içleri mukavet / krozyon / asit dayanım özelliği ile beraberinde gelmektedir. Vinilester grubunda olan bu izolasyon çeşidi ile güvenli ve kaliteli ortamlar oluşturulmaktadır. Boya türevli bir uygulama olmayan ctp ile tank içerisinde krozyon, paslanma ve çürüme faktörleri ortadan kalkarak tankların kullanım süreleri uzun yıllara yayılmaktadır.

Tank kaplama sistemleri arasında epoksi türevli uygulamalar gerçekleştiriyor olsada asitlerin hareketleri neticesinde bir zaman zarfında tank yüzeyinde aşınmalar ve krozyonlar oluşmaktadır. Sürme esaslı uygulama özelliğindeki bu malzemelerin verimi yüksek düzeydeki asit depolama ünitelerinde verimi kısa zamanda yok olmaktadır. Ctp thermoplastik bir tabaka oluşturduğu yüzeye 1 defa uygulandıktan sonra artık geri dönüşü mümkün olmamaktadır

Kalınlık değerlerine bakılarak önemi benimseniyor olsada burada kalınlıktan önce esas konu asitlere dayanım süreci ve amaca hizmet edecek ctp asit dayanımlı kimyasal yüzey kaplama çalışmalarının ilk düşünülmesi gerekenidir. Kimya tesislerinin, asit işlemleri ile uğraşan fabrikaların genel sorunlarının başında kimyasal malzemelerin etkisinde bulunan ortamlarının korunması gelmektedir. Önemli iş grubunda olan bu kaplama problemini aşmada farklı ürün gruplarından yararlanılabiliyor. Kritik ve uzun vadede çözüm sağlanması gereken yerlerde asit dayanımlı uygulamaların başında Ctp vinilester eksiz uygulaması ile gelmektedir. Uygun reçine, uygun yan malzeme ehil çalışmalarla dayanımı yüksek tabakalar meydana getirilebilmektedir. Ucuz malzemeler ile işlenmiş ctp yüzeylerinde ( Gittiğimiz tesislerde gözlemler ) asitler sonucu yüzeyin deformasyonları, reçine seçiminde uygulayıcı kişilerin ucuz reçineler kullanması sonucu aşınmalar, tekniğini polimerizasyonu keşfedemeyen ustaların katlar arasındaki süreçleri bilmemesinden iğne deliklerinin gözardı edilmesi sonucu sızdırmaların giderek büyümesi olarak sıralanabilmektedir. Asetik asit, aluminyum hidroksit, amonyok, aromatik hidrokarbonlar, benzin, petrol, borik asit, kromik (chromic) asit, sitrik asit, yağ asiti, hidroklorik asit düzeyleri, laktik asit, nitrik asit,fosforik asit, sulfirik asit, bir çok aside dayanımlı olarak firma’mız tarafından kaplama hizmeti verilmektedir.

İyi bir tank kaplama çalışmasında el becerisinin akibeti önemlidir. Bu nedenle, otomasyon sistemlerinden uzak el yeteneklerinin bir arada kullanılması uygulama esnasında çok önemlidir. Bugün polyester sınıfında bulunmasından dolayı bu malzemeyi farklı anlamlarda değerlendiren Polyesterdir diye geçiştirilmesi ürünün uygulama şeklinin basite indirgenmesi ve uygulama sonrası yaşanacak sorunlarıda beraberinde getirebilmektedir.

Aşağıda  tank üstünün Ctp kaplama çalışmasını inceleyebilirsiniz. Öncesi kaplama olan epoxi sistem işlevini yeteri kadar yerine getiremediğinden dolayı Ctp kaplama çalışması tercih edilerek çalışmalara başlanılmıştır. Çalışma aşamaları olarak; Kaplanılacak Tank yüzeyi yağdan, gresten ve diğer ayırıcı maddelerden arındırılarak yüzeye ulaşılması sağlanmıştır. Sonraki aşamada kaynak bölümleri, kaynak artıkları ve çapakları makinalar yardımıyla aşındırılarak prüzsüzlendirilme çalışması yapılmış, ortaya çıkan gözenekler ve delikler özel macunlar ile takviye edilip dolguları sağlanmıştır. Tank üzeri yapısal olarak düzgünce yuvarlatılarak Ctp kaplama elverişli hale getirilerek kaplama çalışmasına başlanılmıştır.

PETROL VE STOKLAMA TANK CTP POLYESTER KAPLAMA VE İZOLASYON
 • Ek yeri olmadan kaplanmaktadır.
 • Su ve neme karşı dayanımlıdır. ( Uv kaplama seçenekleri ile yüksek sıcaklar ve soğuk hava dayanımlıdır.
 • Yatay ve dikey tüm yüzeylere uygulanabilmektedir.
 • Korozyon dayanımlıdır. ( Sürme esaslı bir uygulama değildir, içeriği itibari ile camelyaf takviyeli  )
 • Sonrası üzerine her hangi bir uygulama yapılabilmektedir.
 • Tüm ral renkleri ile renklendirilebilmektedir.
 • Reçine’nin değiştirilebilir özelliği neticesinde, kimyasal sıvılara dayanımlı oluşturulabilmektedir.
 • Polyester reçine ile takviye camelyaf; Kompozit sınıfında olduğundan çürüme olasılığı bulunmamaktadır.
 • Reçine özelliği değişiminde yanmaya dayanımlı kaplamalar gerçekletirilebilmektedir.
 • Niteliği sayesinde uzun yıllar garantilidir.

www.polyesterustasi.com

+905427483855

 [taq_review]

Nötralizasyon Havuzu izolasyon Ctp Polyester Kaplama Ctp Kimyasal Dayanımlı Kaplama Sistemlerimiz

Nötralizasyon Havuzu Ctp Kaplama

Nötralizasyon Havuzu Ctp Kaplama Havuz yapılarda betonarme duvar ve zemin tek başına su sızıntıları ve kaçağı engelleyebilecek özellik taşımamaktadır. Su tahliye delikler su giriş bölümleri ve pencere gibi özel noktalar sızdırmazlık açısında zayıftır. Beton yapılarda duvar ve zemin birleşimleri su sızıntılarına neden olacabilecek zayıf yerlerdendir. Zamanla tek başına kullanılan arıtma havuzları yalıtımsız izolasyonsuz su sızıntılarına sebebiyet verebilecek sonrası problemleride beraberinde getirebiliyor. Ctp kaplamanın kaçınılmaz olduğu havuz ve tank uygulamalarında özellikle kimyasal işleyişteki ünitelerde yüksek dayanımlı ürün olan ctp tercih arasında yer almaktadır. Yalıtım, krozyon, kimyasal sıvılardan Pozitif ve negatif etkilerden etkilenmez yapısıyla ctp kaplama izolasyon niteliği ile uzun hizmeti beraberinde getirmektedir.

Mükemmel seviyede yalıtımve izolasyon sistemi olan ctp su izolasyonu çalışması ile nötralizasyon havuzlarında yeniden kazanım çalışmasını aşağıdaki örnek görsellerden inceleyebilirsiniz. Ctp nötralizasyon tankı kaplama bölgesine uygun cidar kalınlıkları sağlanarak kaplanmakta sonraki aşamada Jelkot çekimi yapılarak bitirilmektedir. Çevre kirliliğinin önüne geçilmesi, içten dışa veya dıştan içe her hangi bir yabancı sıvı giriş çıkışını önlemek için yapılan manuel sistem kaplama meteryalidir.

NÖTRALİZASYON HAVUZ’LARINA KAPLANILAN CTP POLYESTER KAPLAMALARIN ÖZELLİKLERİ
 • Ek yeri olmadan kaplanmaktadır.
 • Su ve neme karşı dayanımlıdır. ( Uv kaplama seçenekleri ile yüksek sıcaklar ve soğuk hava dayanımlıdır.
 • Yatay ve dikey tüm yüzeylere uygulanabilmektedir.
 • Korozyon dayanımlıdır. ( Sürme esaslı bir uygulama değildir, içeriği itibari ile camelyaf takviyeli  )
 • Sonrası üzerine her hangi bir uygulama yapılabilmektedir.
 • Tüm ral renkleri ile renklendirilebilmektedir.
 • Reçine’nin değiştirilebilir özelliği neticesinde, kimyasal sıvılara dayanımlı oluşturulabilmektedir.
 • Polyester reçine ile takviye camelyaf; Kompozit sınıfında olduğundan çürüme olasılığı bulunmamaktadır.
 • Reçine özelliği değişiminde yanmaya dayanımlı kaplamalar gerçekletirilebilmektedir.
 • Niteliği sayesinde uzun yıllar garantilidir.

www.polyesterustasi.com

+905427483855

[taq_review]

Zeytin Havuzu Zeytin Tankı Ctp Kaplama

Zeytin Havuzu Zeytin Tankı Ctp Kaplama

Zeytin Havuzu Zeytin Tankı Ctp Kaplama Zeytin salamura tankları kaplama ve izolasyon çalışmaları gerçekleştirmekteyiz. Bu gün beton takviyeli zeytin havuz ve tanklarda tuz ve asitlenme sonucu deformasyonlar meydana gelmektedir. Bu deformasyonlar zeytin tanklarının ömrünü kısalattığı gibi içerisinde bulunan ürünlerinde etkilenmesine sebebiyet verebilmektedir. Zeytin tankları, içerisindeki ürünlere yabancı tat ve koku vermeyecek ürünlerle yapılmalıdır.

Fayans veya seramik ile oluşturulmuş zeytin tanklarında derz dolguları belirli malzemeler ile yapılmasına karşın atmalar / zeytin tankının içerisine konulan ürün ile beraber sonrası asitlenme tuz’dan kaynaklı sebepler doğrultusunda derzaralarına biriken bakterilerin ölmesi ile ürünlerin zarar görmesine veya zeytin salamura tanklarında bulunan ürünlerin kalitesini düşürmektedir.

Uygulamasını yapmış olduğumuz zeytin tankı / zeytin havuzu kaplama ve izolasyon çalışmalarında yukarıda bahsedilen sorunlar uzun yıllar boyunca ortadan kalkmakta nitelikli ortamlar oluşturmaktadır. Krozyon riski bulunmayan çatlama riski olmayan ctp ürünlerle zeytin tankı ve zeytin salamura ünitelerini korumaktayız.

Alanında uzman ekibi ile Türkiye’nin her bölgesine zeytin tankı izolasyon ve yalıtım çalışmaları gerçekleştirmekteyiz. Görüntülemekte olduğunuz ctpkaplama.org ”Kompozit Polyester” in resmi web sitesidir. Asit ve su izolasyonuygulamaları üzerine yüksek dayanımlı uygulamalar sunmakta yapmış olduğu örnek çalışmalarını web siteleri aracılığı ile sizlere sunmaktadır. Zeytin tankı ve zeytin havuzları yer altı kaplama izolasyon çalışmalarının yanında, yer üstü doğruca tank ve salamura kaplarının üretiminide gerçekleştirmektedir.

ZEYTİN TANK VE HAVUZ UYGULAMALARINDA SAĞLADIĞI AVANTAJLAR
 • Ek yeri olmadan kaplanmaktadır.
 • Su ve neme karşı dayanımlıdır. ( Uv kaplama seçenekleri ile yüksek sıcaklar ve soğuk hava dayanımlıdır.
 • Yatay ve dikey tüm yüzeylere uygulanabilmektedir.
 • Korozyon dayanımlıdır. ( Sürme esaslı bir uygulama değildir, içeriği itibari ile camelyaf takviyeli  )
 • Sonrası üzerine her hangi bir uygulama yapılabilmektedir.
 • Tüm ral renkleri ile renklendirilebilmektedir.
 • Reçine’nin değiştirilebilir özelliği neticesinde, kimyasal sıvılara dayanımlı oluşturulabilmektedir.
 • Polyester reçine ile takviye camelyaf; Kompozit sınıfında olduğundan çürüme olasılığı bulunmamaktadır.
 • Reçine özelliği değişiminde yanmaya dayanımlı kaplamalar gerçekletirilebilmektedir.
 • Niteliği sayesinde uzun yıllar garantilidir.

www.polyesterustasi.com

+905427483855

[taq_review]

Su Deposu Su Tankı Ctp Polyester Kaplama ve izolasyon Ctp Su izolasyon Sistemlerimiz

Su Deposu Su Tankı Ctp Kaplama

.Su Deposu Su Tankı Ctp Kaplama Çoğunlukla bina temellerine yakın yerlerde ve bodrum katlarda bulunan su depoları, binaların taşıyıcı sistemlerinde korozyona neden olmakta ve beton dayanımının azalmasına neden olmaktadır. Zeminde meydana gelen hareketler veya oturmalarda oluşan çatlaklar su sarfiyatına neden olmaktadır.

…..Su depoları bina dışında yapılmış ise, oluşmuş çatlaklardan yüzey sularının (yağmur suyu, kanalizasyon ve diğer asidik sular) içme ve kullanma suyuna karışması kaçınılmazdır. Çevrede bulunan ağaç köklerinin depoya ulaşması suda fiziksel, kimyasal ve biyolojik kirlenmeye neden olmaktadır. Metal veya galvaniz depolar uzun süreli su muhafazalarına dayanamamakta ek resimlerde görüldüğü üzere oksitlenerek paslanarak hoş olmayan neticeler doğurmaktadır. Ctp Polyester su tankı kaplaması yaparak size bu noktada yardımcı oluyoruz. Uzman  ekibimiz ile artık kullanılamaz haldeki su tanklarınızCtp Polyester kaplama yapılarak tam fonksiyonlu olarak hayata kazanılmasını sağlamaktayız.

 

…..Depo‘nun içerisindeki suyu kirleten en büyük etken,  paslanma ve yorgunluk sonucu çürümelerdir. Çürümeye müdahale edilmemesi sonucu, bölgesel sorun hızla depo içerisinde yayılmaktadır. Ctp Polyester kaplama minumum düzeyde bakım gerektirmektedir. Uzun süreli performansına ek olarak yüksek düzeyde kimyasallara karşı direnme gücünün yanı sıra alternatif ( izolasyon ) sistemlerine  göre Ctp Polyester kaplamanın çok avantajı vardır. Ctp Polyester kaplama yaptırarak Su tanklarınızla ilgili endişelerine etkin ve kalıcı çözüm sunmak için bize ulaşınız. Binalarda suya karşı en hassas yüzeyler su depoları, temeller ve çatılardır. Uygulama detaylarında kullanılan yanlış malzeme zaman içinde, ilk uygulamadan çok daha zor ve pahalı olabilecek onarım ve yenileme gerektirmektedir. C.t.p. ( Cam Takviyeli Polyester ) Uygun ve gerekli katkı maddelerinin yardımıyla oluşturulan, uzun ömürlü, tüm hava koşullarına karşı dayanıklı, sağlam bir malzemedir.

SU DEPO VE TANK LARIN İZOLASYON’UNDA KULLANIN CTP POLYESTER’İN ÖZELLİKLERİ
 • Ek yeri olmadan kaplanmaktadır.
 • Su ve neme karşı dayanımlıdır. ( Uv kaplama seçenekleri ile yüksek sıcaklar ve soğuk hava dayanımlıdır.
 • Yatay ve dikey tüm yüzeylere uygulanabilmektedir.
 • Korozyon dayanımlıdır. ( Sürme esaslı bir uygulama değildir, içeriği itibari ile camelyaf takviyeli  )
 • Sonrası üzerine her hangi bir uygulama yapılabilmektedir.
 • Tüm ral renkleri ile renklendirilebilmektedir.
 • Reçine’nin değiştirilebilir özelliği neticesinde, kimyasal sıvılara dayanımlı oluşturulabilmektedir.
 • Polyester reçine ile takviye camelyaf; Kompozit sınıfında olduğundan çürüme olasılığı bulunmamaktadır.
 • Reçine özelliği değişiminde yanmaya dayanımlı kaplamalar gerçekletirilebilmektedir.
 • Niteliği sayesinde uzun yıllar garantilidir.

www.polyesterustasi.com

+905427483855

[taq_review]