Petrol ve Stoklama Tank Ctp Polyester Kaplama ve izolasyon

Petrol ve Stoklama Tank Ctp Kaplama

Petrol ve Stoklama Tank Ctp Kaplama Asit depolama ve stoklama tank kaplama çalışmaları; Kimyasal işleyiş ürünleri tehlikeli ve az tehlikeli sıvıların barındırıldığı özel tank sınıfındadır. Asit tank’larının kaplama işlemleri güvenli ve sağlam meteryallerden yapılması gereklidir. Ctp kaplama ile asit dayanımı istenilen tank, kazan içleri mukavet / krozyon / asit dayanım özelliği ile beraberinde gelmektedir. Vinilester grubunda olan bu izolasyon çeşidi ile güvenli ve kaliteli ortamlar oluşturulmaktadır. Boya türevli bir uygulama olmayan ctp ile tank içerisinde krozyon, paslanma ve çürüme faktörleri ortadan kalkarak tankların kullanım süreleri uzun yıllara yayılmaktadır.

Tank kaplama sistemleri arasında epoksi türevli uygulamalar gerçekleştiriyor olsada asitlerin hareketleri neticesinde bir zaman zarfında tank yüzeyinde aşınmalar ve krozyonlar oluşmaktadır. Sürme esaslı uygulama özelliğindeki bu malzemelerin verimi yüksek düzeydeki asit depolama ünitelerinde verimi kısa zamanda yok olmaktadır. Ctp thermoplastik bir tabaka oluşturduğu yüzeye 1 defa uygulandıktan sonra artık geri dönüşü mümkün olmamaktadır

Kalınlık değerlerine bakılarak önemi benimseniyor olsada burada kalınlıktan önce esas konu asitlere dayanım süreci ve amaca hizmet edecek ctp asit dayanımlı kimyasal yüzey kaplama çalışmalarının ilk düşünülmesi gerekenidir. Kimya tesislerinin, asit işlemleri ile uğraşan fabrikaların genel sorunlarının başında kimyasal malzemelerin etkisinde bulunan ortamlarının korunması gelmektedir. Önemli iş grubunda olan bu kaplama problemini aşmada farklı ürün gruplarından yararlanılabiliyor. Kritik ve uzun vadede çözüm sağlanması gereken yerlerde asit dayanımlı uygulamaların başında Ctp vinilester eksiz uygulaması ile gelmektedir. Uygun reçine, uygun yan malzeme ehil çalışmalarla dayanımı yüksek tabakalar meydana getirilebilmektedir. Ucuz malzemeler ile işlenmiş ctp yüzeylerinde ( Gittiğimiz tesislerde gözlemler ) asitler sonucu yüzeyin deformasyonları, reçine seçiminde uygulayıcı kişilerin ucuz reçineler kullanması sonucu aşınmalar, tekniğini polimerizasyonu keşfedemeyen ustaların katlar arasındaki süreçleri bilmemesinden iğne deliklerinin gözardı edilmesi sonucu sızdırmaların giderek büyümesi olarak sıralanabilmektedir. Asetik asit, aluminyum hidroksit, amonyok, aromatik hidrokarbonlar, benzin, petrol, borik asit, kromik (chromic) asit, sitrik asit, yağ asiti, hidroklorik asit düzeyleri, laktik asit, nitrik asit,fosforik asit, sulfirik asit, bir çok aside dayanımlı olarak firma’mız tarafından kaplama hizmeti verilmektedir.

İyi bir tank kaplama çalışmasında el becerisinin akibeti önemlidir. Bu nedenle, otomasyon sistemlerinden uzak el yeteneklerinin bir arada kullanılması uygulama esnasında çok önemlidir. Bugün polyester sınıfında bulunmasından dolayı bu malzemeyi farklı anlamlarda değerlendiren Polyesterdir diye geçiştirilmesi ürünün uygulama şeklinin basite indirgenmesi ve uygulama sonrası yaşanacak sorunlarıda beraberinde getirebilmektedir.

Aşağıda  tank üstünün Ctp kaplama çalışmasını inceleyebilirsiniz. Öncesi kaplama olan epoxi sistem işlevini yeteri kadar yerine getiremediğinden dolayı Ctp kaplama çalışması tercih edilerek çalışmalara başlanılmıştır. Çalışma aşamaları olarak; Kaplanılacak Tank yüzeyi yağdan, gresten ve diğer ayırıcı maddelerden arındırılarak yüzeye ulaşılması sağlanmıştır. Sonraki aşamada kaynak bölümleri, kaynak artıkları ve çapakları makinalar yardımıyla aşındırılarak prüzsüzlendirilme çalışması yapılmış, ortaya çıkan gözenekler ve delikler özel macunlar ile takviye edilip dolguları sağlanmıştır. Tank üzeri yapısal olarak düzgünce yuvarlatılarak Ctp kaplama elverişli hale getirilerek kaplama çalışmasına başlanılmıştır.

PETROL VE STOKLAMA TANK CTP POLYESTER KAPLAMA VE İZOLASYON
  • Ek yeri olmadan kaplanmaktadır.
  • Su ve neme karşı dayanımlıdır. ( Uv kaplama seçenekleri ile yüksek sıcaklar ve soğuk hava dayanımlıdır.
  • Yatay ve dikey tüm yüzeylere uygulanabilmektedir.
  • Korozyon dayanımlıdır. ( Sürme esaslı bir uygulama değildir, içeriği itibari ile camelyaf takviyeli  )
  • Sonrası üzerine her hangi bir uygulama yapılabilmektedir.
  • Tüm ral renkleri ile renklendirilebilmektedir.
  • Reçine’nin değiştirilebilir özelliği neticesinde, kimyasal sıvılara dayanımlı oluşturulabilmektedir.
  • Polyester reçine ile takviye camelyaf; Kompozit sınıfında olduğundan çürüme olasılığı bulunmamaktadır.
  • Reçine özelliği değişiminde yanmaya dayanımlı kaplamalar gerçekletirilebilmektedir.
  • Niteliği sayesinde uzun yıllar garantilidir.

www.polyesterustasi.com

+905427483855

 [taq_review]